banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
banner-dh-vuot-can-cung-me-01.jpg

03/11/2009

Khoa Hiếm muộn

Chức năng:

Khoa Hiếm muộn là nơi tư vấn, điều trị bệnh nhân hiếm muộn, mãn kinh, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám Đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám Đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

Nhiệm vụ:


- Tiếp nhận, tư vấn, khám điều trị bệnh nhân Hiếm muộn – Mãn kinh

- Huấn luyện, đào tạo cho nhân viên mới, học viên sinh viên thực tập, đào tạo lại cho nhân viên cũ.

- Tham gia nghiên cứu khoa học ứng dụng các kỹ thật mới trong điều trị.

 

Các bài viết khác