trang-trong.jpg
154.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 29/11/2017 đến 01/12/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 24/11/2017 đến 28/11/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 24/11/2017 đến 16 giờ ngày 28/11/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá số 19

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 24/11/2017 đến 28/11/2017.

 

O6YGAF0.jpg
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa nhôm kính lầu 2 khu A

Căn cứ Quyết định số 2769/QĐ-BVTD ngày 23/11/2017 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp, lắp đặt cửa nhôm kính lầu 2 khu A, hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

O6JTUC0.jpg
Thông báo Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt cửa nhôm kính khoa Xét nghiệm

Căn cứ Quyết định số 2770/QĐ-BVTD ngày 23/11/2017 của Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu cung cấp, lắp đặt cửa nhôm kính khoa Xét nghiệm, hình thức chào hàng cạnh tranh rút gọn.

OGMT9C0.jpg
Thư mời chào giá tìm nhà cung cấp mực in

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 22/11/2017 đến 24/11/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian đăng và nhận báo giá: 22/11/2017 - 24/11/2017

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Duy)                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/11/2017 đến 16h00 phút ngày 23/11/2017.

 

Thư mời chào giá số 18

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 17/11/2017 đến 20/11/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian: 17/11/2017 - 21/11/2017

1234567
...