trang-trong.jpg
O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá văn phòng phẩm 2018

Thời gian: từ 21/5/2018 đến 25/5/2018

Liên hệ: Phòng Hành chính quản trị - số 388 (Anh Cường)

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá ấn chỉ năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ: 261 (gặp Duy)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/5/2018 đến 23/5/2018.

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 21/5/2018 đến 23/5/2018.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – số nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 21/5/2018 đến 16 giờ ngày 25/5/2018.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – số nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 21/5/2018 đến 25/5/2018.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 21/5/2018 đến 16 giờ ngày 25/5/2018.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 20/4/2018 đến 24/4/2018.

 

15474147_O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Oanh).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 17/5/2018 đến 21/5/2018.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 14/5/2018 đến 16/5/2018.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/5/2018 đến 16 giờ ngày 16/5/2018.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp lý).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/5/2018  đến 16/5/2018.

 

1234567
...