trang-trong.jpg
O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian: 01/11/2017 - 03/11/2017

OAYTQ20.jpg
Thư mời chào giá số 15

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 01/11/2017 đến 06/11/2017

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 31/10/2017 đến 02/11/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 31/10/2017 đến 16 giờ ngày 02/11/2017.

Trân trọng ./.

 

154.jpg
Thư mời chào giá mua sắm văn phòng phẩm

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 31/10/2017 đến 02/11/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Minh Hoài)                    

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 26/10/2017  đến 31/10/2017.

 

373.jpg
Thư mời chào giá tìm nhà cung cấp mua sắm vật tư tiêu hao hành chính năm 2017 lần 2

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 24/10/2017 đến 30/10/2017.

 

OGMT9C0.jpg
Thư mời chào giá số 14

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/10/2017 đến 13/10/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá số 13

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 18/10/2017 đến 25/10/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá số 12

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 08/10/2017 đến 13/10/2017.

 

Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Oanh).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 18/10/2017 đến 20/10/2017.

 

1234567
...