trang-trong.jpg
Thư mời chào giá vật tư tiêu hao

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 2/10/2017 đến 04/10/2017.

 

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/10/2017 đến 04/10/2017.

 

09570011_O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy)                               

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 02/10/2017 đến 04/10/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá Hệ thống Âm thanh

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hoài)                                

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 29/9/2017 đến 03/10/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Tìm nhà cung cấp dây cáp

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương 0984430368) 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 29/9/2017 đến 03/10/2017.

 

830.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/9/2017 đến 28/9/2017.

 

O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)                      

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 27/9/2017 đến 29/9/2017.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 27/9/2017 đến 16 giờ ngày 29/9/2017.

Trân trọng ./.

 

154.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy)                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/9/2017 đến 29/9/2017.

 

373.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                                

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/9/2017 đến 29/9/2017.

 

142974-OT8E99-853.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                           

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 25/9/2017 đến 27/9/2017.

 

...
45678910
...