trang-trong.jpg
13565130_O6ZHFP0.jpg
Thư mời chào giá số 17

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 17/11/2017 đến 20/11/2017.

 

pexels-photo-236093.jpeg
Thư mời chào giá số 17

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 09/11/2017 đến 14/11/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/11/2017 đến 09/11/2017.

 

O6YGAF0.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy)                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/11/2017 đến 09/11/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thủy )                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/11/2017 đến 09/11/2017.

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá Khăn lau bé - Vải Calicot

Thời gian: 06/11/2017 - 08/11/2017

O6JTUC0.jpg
Thư mời chào giá số 16

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hữu)                                

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 06/11/2017 đến 09/11/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá cung cấp vật tư, thi công lắp đặt cải tạo cửa nhựa ở các khoa, phòng tại khu E

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 261 (gặp Thiên Dũng )                           

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/11/2017 đến 03/11/2017.

 

O6V2M90.jpg
Thư mời chào giá

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Phương)                             

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/11/2017 đến 03/11/2017.

 

O6T8MJ0.jpg
Thư mời chào giá

Thời gian: từ ngày 01/11/2017 - 03/11/2017

1234567
...