banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Thông báo mời thầu: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: quyết định số 1637/QĐ-BVTD ngày 14 tháng 4 năm 2014 do Bs. Lê Quang Thanh - Giám đốc bệnh viện Từ Dũ ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa năm 2014.

Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014.

Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuốc nhóm A:                               

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C:

Thông báo mời hàng cạnh tranh

Gói thầu “Mua thuốc đặc trị, quý hiếm không có trong kết quả đấu thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy và các Bệnh viện,Sở Y tế trên toàn quốc”.

Thông tin đấu thầu thuốc năm 2013
Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất,vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013

Tên đơn vị mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013 Nguồn vốn: nguồn thu sự nhiệp và nguồn thu hợp pháp khác Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1, 2 và mua sắm hóa chất năm 2012

1. Gói thầu số 1: Mua sắm thuốc y tế theo tên Generic và theo tên biệt dược hoặc tương đượng điều trị năm 2012. 2. Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2012. 3. Gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2012.