trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

TANAMERA FEMIMINE HEBRAL WASH

medicine-store.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

 Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017 - 2018 (lần 3)

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc generic 

Thông báo mời thầu

Gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị 

images-(6).jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: mua sắm thuốc trước khi có kết quả đấu thầu năm 2018 - 2019 (Lần 1)

medicines.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017 - 2018 (lần 4)

medicine-store.jpg
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Gói thầu: mua sắm vắc xin tiêm chủng dịch vụ năm 2019 (lần 2)

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

Thảo mộc vệ sinh phụ nữ

thao-moc.jpg
Thư mời chào giá

BẢNG YÊU CẦU BÁO GIÁ DANH MỤC MUA SẮM SẢN PHẨM KHÔNG PHẢI LÀ THUỐC NĂM 2019

 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc sau khi có kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Lần 1) (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị và thuốc generic)