banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 3)
64.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung hóa chất xét nghiệm năm 2018

Nội dung chi tiết vui lòng tải file đính kèm

3460.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2)
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Thuốc generic)
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu1: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị)
OCD94K0.jpg
Thông báo tiếp nhận và xét duyệt Hồ sơ hàng hóa mới tại Nhà thuốc bệnh viện Từ Dũ năm 2018

- Từ 01/03/2018 đến 20/03/2018 (14 giờ –16 giờ từ Thứ hai đến Thứ sáu)

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng Kế toán thống kê (tầng trệt khu E)

- Thông tin liên lạc: Ds Phan Thị Khánh Châu, đt: 0908329064 hoặc CN Nguyễn Thị Thanh Loan, đt: 0918055770

 

stockvault-spilled-pills137987.jpg
Gói thầu thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OBBPQ10.jpg
Gói thầu Thuốc theo tên generic (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OCD94D0.jpg
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4/2017