trang-trong.jpg
3460.jpg
Bảng yêu cầu báo giá danh mục mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Gói thầu mua sắm bổ sung vật tư y tế năm 2018

Hình thức mua sắm: Chỉ định thầu rút gọn

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (lần 2)
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Thuốc generic)
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu1: Mua sắm thuốc trong khi chờ kết quả đấu thầu năm 2017-2018 (Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị)
OCD94K0.jpg
Thông báo tiếp nhận và xét duyệt Hồ sơ hàng hóa mới tại Nhà thuốc bệnh viện Từ Dũ năm 2018

- Từ 01/03/2018 đến 20/03/2018 (14 giờ –16 giờ từ Thứ hai đến Thứ sáu)

- Địa điểm tiếp nhận: Tại Phòng Kế toán thống kê (tầng trệt khu E)

- Thông tin liên lạc: Ds Phan Thị Khánh Châu, đt: 0908329064 hoặc CN Nguyễn Thị Thanh Loan, đt: 0918055770

 

stockvault-spilled-pills137987.jpg
Gói thầu thuốc theo tên biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OBBPQ10.jpg
Gói thầu Thuốc theo tên generic (Mua sắm trực tiếp năm 2017 - Lần 2)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

OCD94D0.jpg
Kết quả lựa chọn nhà cung cấp hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4/2017
OBBPWE0.jpg
Thông tin đấu thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa đợt 4 năm 2017

Thời điểm đóng thầu: đúng 08 giờ 00 phút, ngày 20  tháng 10 năm 2017.

Thời điểm mở thầu: 08 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 10 năm 2017 tại Hội trường Giao ban bệnh viện Từ Dũ. 

 

stockvault-pills-and-water135564.jpg
Kết quả lựa chọn nhà thầu: Gói thầu 2

- Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng