trang-trong.jpg
Logotudu.jpg
Thông báo mời thầu Mua sắm hóa chất, vật tư y tế và dụng cụ y khoa năm 2016

- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa

- Giá gói thầu: 315.715.724.240 đồng

- Nội dung chính của gói thầu: mua sắm hóa chất phục vụ các chẩn đoán xét nghiệm, hóa chất nội kiểm và ngoại kiểm, dung dịch sát khuẩn, hóa chất phục vụ cho thụ tinh ống nghiệm, các loại test nhanh, vật tư y tế và dụng cụ y khoa.

Logotudu.jpg
Thông báo mời thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên năm 2014
Logotudu.jpg
Thông báo kế hoạch đấu thầu Mua sắm hàng hóa thường xuyên 2014

1. Tên cơ quan/đơn vị: BỆNH VIỆN TỪ DŨ

    - Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

    - Điện thoại: 08 – 54042829 hoặc 08 – 54042839

2. Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Thông báo mời thầu: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Tên dự án: Mua sắm hàng hoá thường xuyên năm 2014

Quyết định phê duyệt kế hoạch đấu thầu: quyết định số 1637/QĐ-BVTD ngày 14 tháng 4 năm 2014 do Bs. Lê Quang Thanh - Giám đốc bệnh viện Từ Dũ ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm hàng hóa năm 2014.

Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2014.

Loại dự án: dự án thuộc nhóm C

- Dự án quan trọng quốc gia:

- Dự án thuốc nhóm A:                               

- Dự án thuộc nhóm B:

- Dự án thuộc nhóm C:

Thông báo mời hàng cạnh tranh

Gói thầu “Mua thuốc đặc trị, quý hiếm không có trong kết quả đấu thầu của Bệnh viện Chợ Rẫy và các Bệnh viện,Sở Y tế trên toàn quốc”.

Thông tin đấu thầu thuốc năm 2013
Thông báo mời thầu: Mua sắm hoá chất,vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013

Tên đơn vị mời thầu: Bệnh viện Từ Dũ Tên gói thầu: Mua sắm hoá chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2013 Nguồn vốn: nguồn thu sự nhiệp và nguồn thu hợp pháp khác Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thông báo mời thầu: Gói thầu số 1, 2 và mua sắm hóa chất năm 2012

1. Gói thầu số 1: Mua sắm thuốc y tế theo tên Generic và theo tên biệt dược hoặc tương đượng điều trị năm 2012. 2. Gói thầu số 2: Mua dịch truyền năm 2012. 3. Gói thầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao và dụng cụ y khoa năm 2012.