banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
sonoace-x6.jpg
Thư mời chào giá

Sửa Đầu dò âm đạo 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/11/2022 đến hết ngày 17/11/2022.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ sữa 250ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 09/11/2022 đến hết ngày 16/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

gac-hut.jpg
Thư mời chào giá

Gạc hút 20cm x 7cm x 8 lớp

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/11/2022 đến hết ngày 15/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

sonoace-r7.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa Đầu dò âm đạo 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 07/11/2022 đến hết ngày 14/11/2022.

 

hoa-chat.jpg
Thư mời chào giá

Hóa chất 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/11/2022 đến ngày

09/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

tube-02-ml-pcr.jpg
Thư mời chào giá

Tube PCR 0.2ml

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 10/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

practico-merivaara.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bàn mổ điện

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 03/11/2022 đến hết ngày 10/11/2022.

 

gel-sieu-am.jpg
Thư mời chào giá

Gel siêu âm

- Điện thoại: 028 54042811 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 03/11/2022 đến ngày

10/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

lo-nhua-vo-trung.jpg
Thư mời chào giá

Lọ nhựa đựng mẫu vô trùng

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 02/11/2022 đến hết ngày 11/11/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

kiem-dinh.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu kiểm định, hiệu chuẩn 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336      

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 01/11/2022 đến hết ngày 04/11/2022

 

...
6789101112
...