banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
kim-sinh-thiet-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Kim sinh thiết phôi

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 08/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

binh-tru-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ phôi

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến trước ngày 13/9/2022.

 

binh-tru-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ phôi

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến trước ngày 13/9/2022.

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022.


bao-hiem-xe.jpg
Thư mời chào giá

Mua bảo hiểm xe

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 338 (gặp Dung)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 09/9/2022

 

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn 

- Điện thoại: thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 08/9/2022

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn 

- Điện thoại: thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336 

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 08/9/2022

 

vat-tu-tieu-hao-y-dung-cu.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


bom-tiem.jpg
Thư mời chào giá

Bơm tiêm 10ml đầu xoắn, không kim

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

 

rau-tay-tu-dong.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa hệ thống rửa tay tự động

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 09/09/2022.

 

...
6789101112
...