banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm hàng hóa 

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 336 (Ds. Thảo)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 26/09/2022 đến ngày 14/10/2022


jw-g2000.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bàn khám điện Model: JW-G2000

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

 

jw-g2000.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bàn khám điện Model: JW-G2000

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 26/09/2022 đến hết ngày 30/09/2022.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bộ gây tê ngoài màng cứng

- Điện thoại: 028 54042811 - Số nội bộ: 622 (Ks. Minh)     

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 23/09/2022 đến ngày 13/10/2022

 

tesla-15t.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 22/9/2022 đến hết ngày 05/10/2022.


Thư mời chào giá

Chứng thư số công cộng 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 28/9/2022.

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022

 

bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu bảo trì thiết bị y tế 

- Điện thoại: (028) 54042811

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 21/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022

 

karl-storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy bơm hút dịch

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.

 

blease-700.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu sửa chữa cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 19/09/2022 đến hết ngày 23/09/2022.


...
891011121314
...