banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
bom-tiem.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bơm tiêm điện

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 14/10/2022 đến hết ngày 20/10/2022.

 

 

day-dien-tim-chuyen-dao.jpg
Thư mời chào giá

Dây điện tim 5 chuyển đạo

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 13/10/2022 đến hết ngày 20/10/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

medicine-5.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm thuốc bổ sung năm 2021-2022 (Lần 4)

 

carestation-620-ge-healthcare.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy gây mê giúp thở 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 12/10/2022 đến hết ngày 19/10/2022.

 

perfusor-compact-s.jpg
Thư mời chào giá

Thay linh kiện cho các thiết bị 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022.


carescape-r860.png
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy giúp thở 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022.

 

revos-shandon-diagnostics.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy xử lý mô 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022.

 

carescape-r860.png
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy giúp thở 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 11/10/2022 đến hết ngày 17/10/2022.

 

fabius-plus.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy mê và giúp thở Fabius Plus

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022.

 

hieu-chuan.png
Thư mời chào giá

Nhu cầu hiệu chuẩn, kiểm định 

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 10/10/2022 đến hết ngày 14/10/2022

 

...
9101112131415
...