banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
harmony-vled.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa đèn mổ trần 2 nhánh

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 622.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 09/09/2022.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


tui-ep.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 05/9/2022 đến ngày 18/9/2022.


tui-ep.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua vật tư tiêu hao 

- Điện thoại: DS. Trúc: 085 555 0691 hoặc SĐT nội bộ: 028 54042811 – line nội bộ 336 

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 31/8/2022 đến ngày 13/9/2022.


thong-bao.png
Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
day-tho-hfo.jpg
Thư mời chào giá

Bộ dây thở HFO cho sơ sinh

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 30/8/2022 đến hết ngày 08/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

amsco-century.jpg
Thư mời chào giá

Van điện từ S3 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/08/2022 đến hết ngày 06/09/2022.

 

vat-tu-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay linh kiện cho máy hấp tiệt trùng

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 30/08/2022 đến hết ngày 06/09/2022.

 

tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 29/08/2022  đến 31/08/2022.

 

...
78910111213
...