banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg
martinml701.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm thiết bị

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336 (gặp Ks.Thủy)

Thời gian nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 26/09/2022.


lay-mau-nuoc.jpg
Thư mời chào giá

Lấy mẫu cấy kiểm nghiệm vi sinh nước uống

- Điện thoại: (028) 54042811 – line nội bộ: 336

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/9/2022 đến hết ngày 14/9/2022

 

gon.jpg
Thư mời chào giá

Gòn vấn fi 1,5cm x 3cm, không tiệt trùng

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 12/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

fm-6000fm-3000.jpg
Thư mời chào giá

Thay Đầu dò cơn gò 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022.

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Đầu dò tim thai 

- Điện thoại: (028) 54042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 07/9/2022 đến hết ngày 09/9/2022.

 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Giấy gói 90cm x 90cm

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

kim-sinh-thiet-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Kim sinh thiết phôi

- Điện thoại: 028.54042811 – line nội bộ 336 (gặp Thủy).        

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 08/9/2022 hoặc đến khi nhận đủ báo giá theo quy định.

 

binh-tru-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ phôi

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến trước ngày 13/9/2022.

 

binh-tru-phoi.jpg
Thư mời chào giá

Bình trữ phôi

- Điện thoại: 028 54042811 – line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến trước ngày 13/9/2022.

 

avalon-fm20.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thay thế phụ kiện cho thiết bị y tế 

- Điện thoại: 02854042811 – Line nội bộ 336.        

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày 06/9/2022 đến hết ngày 13/9/2022.


...
10111213141516
...