banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tư vấn sanh đẻ

Hỏi - 15/12/2016

Cho em hỏi là bé đầu em sanh mổ gây mê, nếu sau 4 năm, em có bé thứ 2 thì em có thể sanh thường được không? Và có nguy hiểm không khi em muốn sanh thường.

Trả lời

Chào bạn

Chuyện sinh thường sau sinh mổ vẫn có thể được nếu như lần này các lý do mổ không tồn tại: ngôi mông, thiểu ối, thai suy,.. khi khám thai bạn nên trao đổi trực tiếp với bác sĩ khám và sẽ biết mà.

ThS. BS. Phan Thanh Bình
K. Chăm sóc trước sinh