banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

thai 26 tuần - độ trưởng thành của nhau 1

Hỏi - 09/10/2012
em mang thai 26 tuần, những lần trước đi siêu âm thì BS ghi độ trưởng thành là 2, nhưng lần này là 1. như vậy thai nhi của em co phát triển tốt ko?
Trả lời
Chào em

Độ trưởng thành của thai nhi trong thai kỳ tiến triển dần từ độ 0 (tuổi thai nhỏ nhất) đến độ 3 (tuổi thai trưởng thành). Siêu âm là phương tiện đánh  giá độ trưởng thành thai tương đối chính xác, nhưng phụ thuộc nhiều yếu tố: kỹ năng và kinh nghiệm của bác sĩ, máy siêu âm. Để xác định thai nhi có phát triển  tốt hay không, cần theo dõi cả thai kỳ với nhiều yếu tố, chứ không phải chỉ là độ trưởng thành thai nhi.

Thân mến!

ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Khám bệnh - BV Từ Dũ