banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

BHYT

Hỏi - 16/08/2013
Hi BVTD !

- Cho mình hỏi.

- Về việc BHYT của cơ quan cấp co áp dụng được tại bệnh viện Từ Dũ không ?.

- Nếu áp dụng được thì cần những giấy tờ gì và được hỗ trợ viện phí nào ?.

- Trong lúc chờ đợi xin chân thành cảm ơn BQT !

Trả lời
Chào bạn,

Nếu cơ quan bạn đăng ký bảo hiểm ở BV Từ Dũ thì khi sanh, bạn sẽ được hưởng BHYT theo qui định.

Ngược lại nếu cơ quan bạn không đăng ký BHYT tại BV Từ Dũ thì khi đến sanh tại BV Từ Dũ mà vẫn hưởng được chế độ BHYT như sau:


- Nếu bạn có giấy chuyển viện của nơi đăng ký khác đến BV Từ Dũ hoặc đến bệnh viện Từ Dũ trong tình trạng cấp cứu thì bạn sẽ được BHYT thanh toán 80%

- Nếu bạn tự đến bệnh viện Từ Dũ thì BHYT sẽ thanh toán 30%.

Thân ái

CN. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website - BV Từ Dũ