trang-trong.jpg
Avalon-FM20.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế phụ tùng 

Microarray-SureScan.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế phụ tùng 

Amsco-Century.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế phụ kiện 

41FFFCEzVeL._SX342_.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho máy lọc 

Amsco-Century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Đệm cửa buồng hấp 

assay.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm các mặt hàng hóa chất

6671130EP-1V.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho máy hấp ướt 

Pipette.jpg
Thư mời chào giá

Hiệu chuẩn thiết bị

Cardico-306.jpg
Thư mời chào giá

Cáp điện tim 

Perfusor-Compact-S.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa thay thế phụ kiện 

1234567
...