trang-trong.jpg
Máy-bơm-tiêm-tự-động-TE.png
Thư mời chào giá

Thay thế Vỏ máy 

PCA-Perfusor-Space.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Cần giữ xy lanh 

GE_Fetal_Monito.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Đầu dò tim thai

tham-dinh-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu cần thẩm định giá thiết bị y tế

Amsco-Century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Đệm cửa buồng hấp

ACCUVIX-V20EXP.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa phụ kiện cho Máy siêu âm màu 4D 

Thư mời chào giá

Bảo trì lồng ấp sơ sinh

Thư mời chào giá

Hiệu chuẩn thiết bị

Perfusor-Compact-S.jpg
Thư mời chào giá

Bộ nắp chụp cần đẩy xylanh 

8714843.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Bộ cần đẩy xy lanh 

1234567
...