trang-trong.jpg
bao-chay.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì hệ thống báo cháy định kỳ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021

sua-chua-1.png
Thư mời chào giá

Thuê nhân công di dời, sắp xếp kho hồ sơ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/04/2021 đến 19/04/2021

giuong-gap.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm ghế bố ngồi, giường xếp nằm

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/4/2021 đến 19/4/2021

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/4/2021 đến 16/4/2021

mua-sam-hang-hoa.png
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Từ ngày 14/4/2021 đến 16h30 phút ngày 16/4/2021

bao-chay.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì hệ thống báo cháy định kỳ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/4/2021 đến hết ngày 16/4/2021

Thư mời chào giá

Tủ Inox hấp sữa

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 14/04/2021 đến hết ngày 16/4/2021

 

Thư mời chào giá

Nắp đôi lớn

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 13/04/2021  đến

15/04/2021

 

Thư mời chào giá

Săn lỗ trung

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày   12 / 04 /2021  đến 15/ 04 /2021    

Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày   12 / 04 /2021  đến 15/ 04 /2021    

1234567
...