trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

Đầm bầu dài

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/05/2021  đến

20/05/2021

 

Samsung-Galaxy-Tab-A7.jpg
Thư mời chào giá

Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A7

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 17/5/2021 đến 16h30 phút ngày 19/5/2021

 

may-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp và lắp đặt máy lạnh 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 13/5/2021 đến 17/5/2021.

 

tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu hàng hóa 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/05/2021  đến

14/05/2021


cua-nhom.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/5/2021 đến 20/5/2021

bao-tri.jpg
Thư mời chào giá

Sửa xe cấp cứu 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 12/05/2021 đến hết ngày 14/5/2021

 

 

vat-tu-dien.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư điện

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/5/2021 đến 14/5/2021

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày  12/5/2021 đến 16h30 phút ngày 14/5/2021.


bang.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm hàng hóa 

Thời gian đăng thông tin : từ ngày 11/5/2021 đến13/5/2021   

may-lanh.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp và lắp đặt máy lạnh 

- Điện thoại: 08.5404 2829 – line nội bộ 235 (gặp lý)                      

- Mọi thông tin về kỹ thuật, vui lòng liên hệ KS. Phi- ĐT: 0907417455

- Thời gian đăng thông tin nhận báo giá: từ ngày 04/5/2021 đến 06/5/2021.

 

1234567
...