trang-trong.jpg
van-phong-pham.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 297 (gặp Thủy).                   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày từ ngày 06/9/2021 đến 09/9/2021.

 

ta-giay-san-phu.jpg
Thư mời chào giá

Băng vệ sinh giấy

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/9/2021 đến 3/9/2021.

 

 

hu-nhua-5-kg.jpg
Thư mời chào giá

Hủ nhựa 5 kg

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 01/9/2021 đến 03/9/2021.

 

 

hop-go-hinh-trai-tim.jpg
Thư mời chào giá

Hộp gỗ nắp đậy hình trái tim

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 30/08/2021 đến 01/09/2021.

 

 

ta-giay-san-phu.jpg
Thư mời chào giá

Tã giấy sản phụ (Tấm lót hút ẩm)

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 30/08/2021 đến 01/09/2021.

 

 

tui-xop.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm các loại bao rác, bao xốp, bao lót các loại

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/8/2021 đến 31/8/2021

 

 

nuoc-rua-tay.jpg
Thư mời chào giá

Nước rửa tay diệt khuẩn

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/8/2021 đến 31/8/2021.

 

 

mama.jpg
Thư mời chào giá

Băng vệ sinh Mama

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/08/2021 đến 31/08/2021.

 

 

may-in-ma-vach-pc43t.jpg
Thư mời chào giá

Máy in mã vạch PC43t

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/8/2021 đến 16h30 phút ngày 30/8/2021.

 

 

an-chi.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm văn phòng phẩm, ấn chỉ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Hà).                            

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 25/8/2021 đến 30/8/2021.

 

 

1234567
...