trang-trong.jpg
nuoc-uong-binh.png
Thư mời chào giá

Nước uống bình 19L

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 

 

bot-giat.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm bột giặt loại 500g, loại 1kg

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 


vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7.

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 

 

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 

 

 

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028. 54042829 – line nội bộ 261 (gặp Mạnh).   

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 20/07/2021.

 


dell-optiplex-3080mt.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (Anh Hữu)

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 14/7/2021 đến 16h30 phút ngày 16/7/2021.

 


tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Túi vải không dệt

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/07/2021  đến 14/07/2021.

 

quan-lot-sau-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Quần lót nữ sau sinh

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/7/2021  đến 14/7/2021.

 

sua.jpg
Thư mời chào giá

Sữa công thức 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/07/2021  đến 13/07/2021.

 

sua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/07/2021  đến 13/07/2021.


1234567
...