trang-trong.jpg
Thư mời chào giá

Nắp đôi trung

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/04/2021  đến

14/04/2021

 

quan-lot-sau-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Quần lót vải 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 12/4/2021  đến

14/4/2021

 

bo-ao-non-tre-so-sinh.jpg
Thư mời chào giá

Bộ áo sơ sinh

(Áo, nón, bao chân)

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 09/04/2021  đến

13/04/2021

 

 

O6Q3CC0.jpg
Thư mời chào giá: Nạo vét hố ga, cống thoát nước thải

- Thời gian đăng thông tin : từ ngày 09/4/2021 đến 16/4/2021.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông tin đến 16 giờ ngày 16/4/2021

 

Thư mời chào giá

Rèm Y Tế

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/04/2021 đến hết ngày 10/4/2021

 

rem-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Rèm Y Tế

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá: từ ngày 08/04/2021 đến hết ngày 10/4/2021

 

xay-dung.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thuê đơn vị tư vấn, thi công

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 08/4/2021  đến 15/4/2021

may-chieu.jpg
Thư mời chào giá

MÁY CHIẾU HỘI TRƯỜNG

Thời gian đăng thông tin: từ ngày 7/04/2021 đến 9/04/2021

hang-hoa-dich-vu.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 07/4/2021 đến 16h30 phút ngày 09/4/2021


mua-sam-hang-hoa.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao hành chính 

Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 05/04/2021 đến 09/04/2021.

 

 

1234567
...