trang-trong.jpg
sua.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 30/07/2021  đến 01/08/2021.


tui-vai-khong-det.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu mua sắm 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 27/07/2021  đến 30/07/2021.

 


bao-ve.jpg
Thư mời chào giá

Cung cấp dịch vụ bảo vệ 

- Điện thoại: 08.5404 2829 - line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)  

- Mọi thông tin về kỹ thuật, xin liên hệ anh Tiến – 0903.351.691

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 27/7/2021 đến 29/7/2021.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông tin đến 16 giờ ngày 29/7/2021.

 

bao-ve-1.jpeg
Thư mời chào giá

Cung cấp dịch vụ bảo vệ 

- Điện thoại: 08.5404 2829 - line nội bộ 235 (gặp Ngọc Ánh)  

- Mọi thông tin về kỹ thuật, xin liên hệ anh Long - 0937.577.803                   

- Thời gian đăng thông tin: từ ngày 27/7/2020 đến 29/7/2020.

- Thời gian nhận báo giá: từ ngày đăng thông tin đến 16 giờ ngày 29/7/2020.

 

vat-tu-tieu-hao.png
Thư mời chào giá

Mua sắm vật tư tiêu hao cho bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 7

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/07/2021 đến 28/07/2021.

 

 

sua.jpg
Thư mời chào giá

Sữa công thức đủ tháng 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                              

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 26/07/2021  đến 28/07/2021.

 

quan-ao-phau-thuat.jpg
Thư mời chào giá

Bộ đồ mổ ngắn

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 

 

khan-tay-nen.jpg
Thư mời chào giá

Khăn tay nén

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Ngọc).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 

 

giay-lau-tay.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm giấy cuộn nhỏ, giấy lau tay 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.


bao-rac.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm bao rác, bao xốp 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên).                    

 - Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 16/07/2021 đến 20/07/2021.

 


1234567
...