banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

25/09/2009

Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác

 

Hỏi chuyện đồng chí Lâm Phương Thanh, Bí thư Thường trực BCH Trung ương  Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh về cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và  làm theo lời Bác".

* Năm nay cả nước kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc, phần nói về Ðoàn Thanh niên, Bác viết: "Ðảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành những người thừa kế xây dựng chủ  nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết". Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ làm gì để thực hiện lời căn dặn của Bác?

Ðồng chí Lâm Phương Thanh: Thực hiện Di chúc thiêng liêng của Bác, qua các thời kỳ cách mạng, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh và thế hệ trẻ Việt Nam luôn hướng theo ngọn cờ của Ðảng và Bác Hồ kính yêu, phát huy truyền thống yêu nước, xung kích cách mạng, xung phong tình nguyện, đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu cho mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục động viên đông đảo các tầng lớp thanh niên thực hiện tư tưởng và những lời dạy của Bác qua việc triển khai các phong trào lớn: "Thanh niên lập  nghiệp", "Tuổi trẻ giữ nước", "Thi đua tình nguyện xây dựng và bảo vệ  Tổ quốc", "5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc" và "4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp". Thông qua các phong trào do Ðoàn phát động, góp phần bồi dưỡng, giáo dục lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có ý thức công dân, có lý tưởng cách mạng và bản lĩnh chính trị vững vàng; có tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng lao động giỏi; có văn hóa; giàu nhiệt huyết sáng tạo và tinh thần  tình nguyện. Ðó là kết quả sinh động, thiết thực của quá trình kế thừa và tiếp tục thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh  trong tuổi trẻ cả nước.

* Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh đã làm gì để thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"?

Ðồng chí Lâm Phương Thanh: Bác Hồ là con người vĩ đại, một nhân cách lớn được cả thế giới ngưỡng mộ mà lúc nào cũng giản dị, gần gũi và rất đỗi yêu thương. Những tình cảm yêu thương vô bờ bến, sự quan tâm chăm sóc và luôn tin tưởng, kỳ vọng của Bác đối với các thế hệ thanh thiếu nhi Việt Nam cũng thật đặc biệt. Chính vì vậy, tư tưởng, đạo đức cách mạng và những lời dạy của Bác luôn thấm đượm trong tâm khảm và suy nghĩ của tuổi trẻ Việt Nam. Học tập tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác vừa là động lực tự thân để làm tốt hơn công việc của mình, để sống tốt hơn, cũng chính là sự  thể hiện tình yêu đối với Bác.

Cụ thể hóa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" do Ðảng phát động, Ban Bí thư Trung ương Ðoàn đã phát động trong toàn Ðoàn cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác". Ðể cuộc vận động đi vào giới trẻ một cách tự giác và đạt kết quả, Trung ương Ðoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai với nhiều nội dung phong phú như cung cấp tư  liệu, phim ảnh về tấm gương đạo đức của Bác, về những lời dạy của Bác đối với thanh thiếu nhi; xây dựng những tiêu chí phấn đấu, rèn luyện cụ thể của đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác phát hiện, bình chọn, tuyên dương các điển hình cá nhân và tập thể "Thanh niên tiên tiến làm  theo lời Bác", Cháu ngoan Bác Hồ gắn với chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"... Nhân dịp kỷ niệm 119 năm Ngày sinh của Bác, các cấp bộ Ðoàn đã tổ chức "Ðại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác" từ cơ sở và Ðại hội toàn quốc nhằm đánh giá kết quả hơn hai năm thực hiện cuộc vận động, đồng thời tôn vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện cuộc vận động.

* Thanh niên trong mọi thời đại là lực lượng chủ yếu, có đóng góp lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong thế hệ trẻ hôm nay cũng xuất hiện nhiều vấn đề khá mới mẻ, tích cực có mà tiêu cực cũng có. Chúng ta cần phải nhìn nhận thế hệ trẻ hôm nay như thế nào? Ngoài việc đòi hỏi họ phải có lý tưởng cao đẹp, phải cống hiến nhiều hơn cho đất nước; tổ chức Ðoàn cần phải hỏi rằng ta đã làm gì cho họ để họ được sống một  cuộc sống hiện đại, lành mạnh, tươi đẹp, xứng với tuổi xuân?

Ðồng chí Lâm Phương Thanh: Bác Hồ từng dạy: "Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà, nước  nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần là do thanh niên". Thực tiễn đã chứng minh, trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế hệ trẻ luôn nêu cao truyền thống tốt đẹp của dân tộc, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, viết nên những trang sử chói lọi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, góp phần lập nên những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại. Thế hệ trẻ ngày nay đang tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của các thế hệ cha anh, thích ứng nhanh với tình hình và nhiệm vụ  mới. Thái độ và ý thức chính trị - xã hội, tinh thần tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của thanh niên ngày càng tốt hơn. Thanh niên quan tâm và có trách nhiệm hơn đối với những vấn đề của quê hương, đất nước; đã và đang có mặt ở những nơi khó, những lĩnh vực có nhiều thử thách đòi hỏi trí tuệ, sức sáng tạo và nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tuy nhiên, trong điều  kiện hội nhập, tiếp xúc với nhiều luồng thông tin đa dạng, thanh niên đang chịu sự tác động nhiều chiều của đời sống xã hội. Còn một bộ phận thanh niên chưa tích cực, ngại rèn luyện, thích đua đòi, sống ích kỷ, thực dụng, thờ ơ với sinh hoạt chính trị, không quan tâm đến cộng đồng, thích hưởng thụ nên đã sa vào các tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật. Trong bối cảnh đó, Ðoàn Thanh niên luôn phấn đấu để trở thành người bạn thân thiết, đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập  nghiệp, góp phần giải quyết những vấn đề liên quan  đến lợi ích chính đáng của thanh niên trong học tập, việc làm, nâng cao thu nhập, chăm sóc sức khỏe và vui chơi giải trí, nhằm tạo môi trường, điều kiện cho  tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Ðoàn đã tham mưu đề xuất  với Ðảng, Nhà nước ban hành Luật Thanh niên, Chiến lược phát triển thanh niên; triển khai nhiều chương trình, dự án về hướng nghiệp, dạy  nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên; tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đất nước. Nhiệm vụ của Ðoàn  là bên cạnh việc đoàn kết, tập hợp lực lượng thanh niên tiên tiến cần quan tâm hơn nữa tới các đối tượng thanh niên khó khăn, thanh niên chưa tích cực để giúp đỡ, dẫn dắt họ; phải có những phương thức tiếp cận và  giúp đỡ phù hợp với từng đối tượng thanh niên để tập hợp, phát huy sức  mạnh to lớn của mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

* Học tập và làm  theo Di chúc, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việchằng ngày của mỗi người, cũng là việc lớn của cả cuộc đời. Tới đây, Trung ương Ðoàn có những kế hoạch, những chương trình cụ thể gì để thực hiện Di chúc, thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo  đức Hồ Chí Minh một cách tình cảm, thiết thực và hiệu quả hơn?

Ðồng chí Lâm Phương Thanh: Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" đang tiếp tục được triển khai mạnh mẽ. Thực hiện trong tuổi trẻ nên nội dung phải  hết sức cụ thể, hình thức phải phong phú, sinh động, phù hợp với các  đối tượng thanh niên. Hiện nay Trung ương Ðoàn đang phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Ðài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình "Hành trình tuổi trẻ làm theo lời Bác", qua đó tuyên truyền sâu rộng  những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác, góp phần  minh chứng cho kết quả cuộc vận động. Ban Bí thư Trung ương Ðoàn đã  triển khai đợt sinh hoạt chính trị "Tuổi trẻ Việt Nam thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh" nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh thiếu nhi về giá trị tư tưởng và đạo đức cách mạng kết tinh trong Di chúc thiêng liêng của Người, đặc biệt là tư tưởng "Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" và giáo dục, hình thành phẩm chất vừa "hồng" vừa "chuyên" trong tuổi trẻ. Trên cơ sở đó, những nội dung cụ thể toàn Ðoàn sẽ triển khai trong thời gian tới là: Tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi học tập Di chúc của Bác thông qua bộ phim tài liệu "Những giờ phút cuối đời của Bác"; tổ chức các diễn đàn trao đổi, tọa đàm về nội  dung Di chúc với chủ đề: "Bác Hồ với việc bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau", tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam  vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh"; đẩy mạnh các hoạt động về nguồn, gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tổ chức lễ báo công, dâng hương tưởng niệm Bác tại nhà truyền thống, nhà lưu niệm, khu di tích, đền thờ Bác Hồ, các địa danh liên quan đến thân thế sự nghiệp và cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tổ chức đăng ký và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên làm theo lời Bác, tăng cường  các hoạt động chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng... Như vậy, học tập và làm theo lời Bác sẽ được cụ thể hóa bằng những việc làm, hành động và kết quả cụ thể, xuất phát từ tình cảm kính yêu, biết ơn của tuổi trẻ đối với Bác. Tư tưởng, tình cảm và những mong muốn lớn nhất của Bác gửi gắm lại cho mai sau thông qua Di chúc, đặc biệt là những tình cảm và kỳ vọng của Bác đối với thanh, thiếu nhi sẽ ngày càng được thấm nhuần sâu sắc trong tư tưởng, tình cảm và hành động của tuổi trẻ Việt Nam.

PV: Xin cảm ơn đồng chí Bí thư Thường trực.

Theo Trung ương Đoàn, ND