banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

16/11/2009

Tuổi trẻ tỉnh Hoà Bình đẩy mạnh phong trào thi đua Học tập và làm theo lời Bác

Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đẩy mạnh với nhiều hoạt động phong phú, hiệu quả, gắn với từng đối tượng thanh, thiếu niên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương.

Thông qua cuộc vận động, các cấp bộ Đoàn đã xây dựng được 480 tủ sách “Bác Hồ với thanh niên – Thanh niên với Bác Hồ”; tổ chức 238 lớp nghiên cứu, quán triệt và học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh với sự tham gia của 16.528 ĐVTN; 183 buổi xem, tọa đàm trao đổi các tác phẩm văn học, nghệ thuật về Bác với sự tham gia của trên 2,6 vạn ĐVTN. Qua những hoạt động cụ thể đó, các cấp bộ Đoàn đã bình xét và biểu dương 1.367 tập thể, 4.278 cá nhân đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”.

Thiết thực thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác”, ĐVTN trong tỉnh đã tích cực đẩy mạnh phong trào xung kích lao động sáng tạo, phát triển KT-XH. Các cơ sở Đoàn đã thực hiện 519 công trình, phần việc thanh niên, trị giá trên 1 tỷ đồng. Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, ĐVTN trong tỉnh đã xây dựng 2 nhà tình nghĩa tại huyện Cao Phong, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 112 gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, tư sửa, làm mới hàng trăm km đường giao thông nông thôn, công trình thuỷ lợi... Bên cạnh đó, ĐVTN đã tích cực tham gia vào các hoạt động bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cải cách hành chính; xung kích hội nhập quốc tế...

Cuộc vận động “Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” đã thực sự lan tỏa không chỉ trong nhận thức của ĐVTN mà còn thể hiện trên mọi lĩnh vực, mọi lứa tuổi. Đáng chú ý là Hội Đồng đội đã triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tố 5 điều Bác Hồ dạy”. Qua đó, các cấp Hội đã xây dựng được 447 tủ sách “Bác Hồ với Thiếu nhi”; tổ chức 657 hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; tổ chức 128 hội trại, diễn đàn, xem phim về Bác... Trong các phong trào thi đua, có trên 7,5 vạn lượt học sinh đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ. Học tập và làm theo lời Bác, thanh, thiếu nhi tỉnh đã cụ thể hóa bằng các hoạt động “Hoa điểm mười”, “Giúp bạn đến trường”, “Áo lụa tặng bà”, “Kế hoạch nhỏ”, “xây dựng trường học xanh - sạch - đẹp”...

Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Bí thư Tỉnh đoàn thanh niên khẳng định: Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác” được triển khai sâu rộng tới tất cả các cơ sở Đoàn, các tổ chức Hội và Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; gắn liền với các chủ trương công tác của Đoàn, Hội, Đội và các phong trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi; phát huy cao tính tự giác học tập, rèn luyện của tuổi trẻ thông qua các hình thức phong phú, sinh động, thiết thực và hiệu quả. Qua đó làm cho toàn thể cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo những điều Bác Hồ dạy; nâng cao đạo đức cách mạng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội trong giới trẻ. Thông qua Cuộc vận động tạo sự chuyển biến tích cực của thanh thiếu nhi trong một số lĩnh vực: xung kích tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, chống tiêu cực và bệnh thành tích trong thi cử, xây dựng tinh thần trách nhiệm, thái độ, đạo đức, tác phong người công chức trẻ,… phấn đấu xây dựng một lớp thanh niên mới “vừa hồng, vừa chuyên” theo tư tưởng của Bác Hồ.

Theo Đoàn thanh niên