banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

08/09/2009

Phú Thọ: Thanh niên khối doanh nghiệp "Học tập và làm theo lời Bác"

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập từ tháng 5 năm 2008, với 61 cơ sở Đoàn và 5.785 ĐVTN. Ngay sau khi được thành lập  và đi vào hoạt động, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã kiện toàn bộ máy  hoạt động, tiến hành tiếp nhận thêm các tổ chức cơ sở đoàn. Đến nay, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã có 63 cơ sở đoàn trực thuộc với gần  7.000 đoàn viên thanh niên. Hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ  học tập và làm theo lời Bác”, Ban thường vụ Đoàn khối đẩy mạnh triển  khai cuộc vận động tới 100% các cơ sở đoàn trực thuộc.

Đồng chí Lê Đức Thưởng -  Bí thư Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Mặc dù cuộc vận động “Tuổi  trẻ Đất Tổ học tập và làm theo lời Bác” đã được phát động từ trước khi  Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh được thành lập, nhưng chúng tôi đã nhanh chóng vào cuộc, tiến hành thành lập Ban chỉ đạo cuộc vận động và triển khai kế hoạch thực hiện tới tất cả các cơ sở Đoàn trực thuộc. Sau hơn một năm thực hiện, cuộc vận động đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực,  tạo khí thế thi đua sôi nổi trong ĐVTN của khối.

Tuyên truyền, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ trẻ là một nội dung quan trọng hàng đầu không thể thiếu đối với việc thực hiện cuộc vận động. Vì vậy, trong thời gian qua, BTV Đoàn khối Doanh nghiệp đã tổ chức cho đoàn viên, thanh thiếu nhi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua 60 hội nghị, buổi tọa đàm, nói chuyện, sinh hoạt,...  nghiên cứu, học tập các tác phẩm: “Nâng cao đạo đức cách  mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” của Bác Hồ; tổ chức các   buổi xem, đồng thời trao đổi về bộ phim tư liệu “Hồ Chí Minh - Chân dung một con người”; phim “Nguyễn Ái Quốc ở Hồng Kông” và tổ chức hội  thi kể chuyện “Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các hoạt động này đã  thu hút khoảng 16.000 lượt ĐVTN tham gia. Ngoài ra, các cơ sở đoàn cũng  đã tổ chức cho đoàn viên thanh niên đi tham quan thực tế tại các địa danh lịch sử gắn với những nhân chứng đã từng được gặp mặt và công tác với Bác Hồ. Các đơn vị: Đoàn Viễn thông Phú Thọ; Đoàn Cty CP Giấy Việt  Trì; Đoàn Công ty cổ phần Dược Phú Thọ; Đoàn công ty Xăng dầu Phú  Thọ... là các cơ sở đoàn tổ chức tốt nhiều hoạt động hữu ích.

 Xác định rõ việc học tập, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chính là để khơi dậy, phát huy những giá trị tốt đẹp, đồng thời là sự đấu tranh để sửa chữa và loại bỏ những thói hư, tật xấu trong mỗi đoàn viên thanh niên, vì vậy, trong quá trình thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ  học tập và làm theo lời Bác”, các cấp bộ Đoàn trong khối đã đặc biệt  quan tâm đến nội dung “5 xây, 5 chống”.

Để thực hiện tốt các nội dung đã đề ra, BTV Đoàn khối đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Phát động các phong trào hành động, đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, đẩy mạnh các hoạt động “Chung sức vì cộng đồng”. Trong thời gian qua, đã có 156 công trình, 321 phần việc, 280 ca máy thanh niên được đoàn  viên thanh niên các cơ sở Đoàn tích cực hưởng ứng và đảm nhận, góp phần  làm lợi cho sản xuất - kinh doanh trên 2,3 tỷ đồng. Nhìn chung, các công trình, phần việc thanh niên đều là những nội dung khó, vất vả khả  năng sáng tạo linh hoạt của đoàn viên thanh niên, gắn liền với các mục  tiêu, nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp. Bằng ý chí, nghị  lực, tinh thần hăng hái, xung kích của lực lượng ĐVTN trong khối đã nỗ lực quyết tâm thực hiện có hiệu quả phong trào “5 xây, 5 chống”, góp  phần nâng cao chất lượng cơ sở đoàn và chất lượng đoàn viên.

Cùng với việc đẩy mạnh  thực hiện phong trào “5 xây, 5 chống”, phong trào “Bốn đồng hành - Năm  xung kích” cũng là một nội dung quan trọng, xuyên suốt được Đoàn khối  doanh nghiệp gắn với cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ học tập và làm theo lời Bác”.

Đối với phong trào “Bốn  đồng hành cùng thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp”, BTV Đoàn khối chỉ đạo các cơ sở Đoàn tập trung tuyên truyền, vận động và tổ  chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, lĩnh vực. Đẩy mạnh học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong đội ngũ  thanh niên cán bộ công nhân viên chức, nhất là trình độ tin học, ngoại  ngữ nhằm đáp ứng xu thế hội nhập và ứng dụng công nghệ thông tin trong  tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động doanh nghiệp cũng như hoạt động ở  Đoàn cơ sở. Thời gian qua, suy thoái kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng  không nhỏ đến quá trình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp  trong khối. Công nhân đã bị thiếu và thậm chí mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước thách thức đó, Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh  nghiệp tỉnh đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tích cực vận động lưc lượng đoàn  viên thanh niên chia sẻ khó khăn, sát cánh cùng doanh nghiệp để giữ  vững và duy trì sản xuất - kinh doanh. Ban Thường vụ Đoàn khối Doanh  nghiệp đã xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức nhiều hoạt động thiết  thực tạo được lòng tin đối với đoàn viên thanh niên. Đoàn khối tổ chức “Ngày hội hướng nghiệp tư vấn học nghề và giới thiệu việc làm cho thanh  niên năm 2009”, mời các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng lao  động như: Cty CP may Vĩnh Phú; công ty CP Bia Hà Nội - Hồng Hà; Viễn  thông Phú Thọ... tham gia ngày hội với mục đích giới thiệu về doanh nghiệp và tuyển dụng lao động.

Trong phong trào “Năm  xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, với nhiệm vụ  trọng tâm đồng hành cùng doanh nghiệp trong điều kiện khó khăn của suy thoái kinh tế, Ban Thường vụ Đoàn khối đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tổ chức phát động ra quân hưởng ứng “Tháng thanh niên năm 2009” đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh. Trong 6 tháng đầu năm 2009,  toàn khối đã có trên 200 phần việc và trên 90 công trình thanh niên  được đăng ký và thực hiện hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực: Sản  xuất - kinh doanh, cải cách hành chính, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp  nghĩa... đã góp phần làm lợi cho doanh nghiệp trên 1,5 tỷ đồng. Tiêu  biểu là các đơn vị: Đoàn Cty CP Giấy Việt Trì; Đoàn Cty TNHHNN một  thành viên chế biến và xử lý chất thải Phú Thọ; Đoàn Công ty cổ phần  Licogi 14...

Mới được thành lập và đi  vào hoạt động, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã nhanh chóng vào cuộc trên  tất cả mọi mặt, tạo khí thế thi đua sôi nổi, xung kích đi đầu trong các phong trào, tạo niềm tin cho ĐVTN trong khối hăng hái thi đua sản xuất.  Kết quả bước đầu thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Đất Tổ học tập và  làm theo lời Bác” đã khẳng định thêm những nỗ lực của Đoàn khối.

Theo Trung Ương Đòan,  ĐT Phú Thọ