banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

09/11/2009

Gắn việc làm theo với các nhiệm vụ, phong trào của đoàn thanh niên

    

Cùng với tuổi trẻ trong tỉnh, tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan Dân - Chính -  Đảng Thanh Hóa đang tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận  động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Điểm nổi bật trong việc  hưởng ứng cuộc vận động trong đoàn viên thanh niên Khối cơ quan Dân - Chính - Đảng là tổ chức các hoạt động cụ thể và thiết thực gắn với thực  hiện các nhiệm vụ của đoàn. Phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc được triển khai sâu rộng và có hiệu quả, trong  đó các cơ sở Đoàn trong khối kinh tế, doanh nghiệp hăng hái tham gia  nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, không ngừng nâng cao chất lượng sản xuất, dịch vụ; khối quản lý Nhà nước và đoàn thể nội chính, sự nghiệp cũng tích cực trong nghiên cứu khoa học, đề xuất những ý tưởng sáng tạo và sáng kiến kinh nghiệm, nâng cao chất lượng tham  mưu, phục vụ; đoàn viên thanh niên khối trường học đẩy mạnh phong trào  thi đua dạy tốt, học tốt, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích  cực... Từ các phong trào thi đua này đã có nhiều tập thể, cá nhân tiên  tiến được các cấp tuyên dương. Trong toàn đoàn có 15 tập thể, cá nhân  đăng ký đề tài tham gia Hội thi “Sáng tạo kỹ thuật”, 60/63 cơ sở Đoàn  đăng ký đảm nhận công trình thanh niên, phần việc thanh niên. Hoạt động  xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng cũng được đông đảo đoàn viên tại các cơ sở Đoàn hưởng ứng, đặc biệt trong Tháng thanh niên 2009  với chủ đề “Tuổi trẻ hành động vì an sinh xã hội”, toàn đoàn đã tham gia ủng hộ cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo và trang bị áo  đoàn tặng bí thư chi đoàn vùng sâu, vùng xa, tham gia ủng hộ xây dựng công trình tình nghĩa tại Điện Biên với số tiền trên 20 triệu đồng; tổ chức các đợt tình nguyện, tặng quà, khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho trên 1.100 đối tượng tại Quảng Xương và Như Xuân; tặng 80 suất quà,  trao 1 nhà tình nghĩa, hỗ trợ xây dựng bể nước sinh hoạt, khám và phát  thuốc chữa bệnh cho gần 600 trẻ em, đồng bào khó khăn với tổng trị giá  trên 120 triệu đồng tại các huyện Triệu Sơn, Quan Sơn và Nga Sơn. Các cơ sở Đoàn còn tập trung đẩy mạnh hoạt động tình nguyện tại chỗ, phong  trào “Chiều thứ 6 thanh niên”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày chủ nhật  xanh”. Tổ chức gặp mặt “Ngàn hoa việc tốt”, báo công tại quê Bác. Nhiều hoạt động khác như  xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xung kích thực hiện cải cách hành chính; phong trào 4 đồng hành với thanh niên  lập thân, lập nghiệp... cũng đã được các cơ sở Đoàn thực hiện có hiệu quả, trong đó mỗi hành động, việc làm đều hướng đến cuộc vận động học  tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 

Cuộc vận động “Học tập  và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan Dân - Chính - Đảng gắn với các hoạt động của Đoàn một cách cụ thể và thiết thực vẫn đang được tiếp tục triển khai một cách sâu rộng.

Theo Trung ương Đoàn, ĐCSVN