banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

21/07/2009

Danh sách cá nhân, tập thể CBVC đóng góp hỗ trợ hộ lý Lương Thị Những - K. PTGMHS

 

1)    Lê Thị Băng Tâm( VK. Canada): 50$ Canada

2)    Bs Hoàng Tuấn: 500.000đ

3)    Hội Chữ thập đỏ: 2.000.000đ

4)    Hội Chữ thập đỏ Khoa Dược: 2.000.000đ

5)    Hội Cựu Chiến binh: 1.000.000đ

6)    Phòng mổ: 4.400.000đ

7)    Khoa Tiền B: 1.000.000đ

8)    Khoa Sản A: 1.200.000đ

9)    Khoa Sản C: 660.000đ

1)    Khoa Phụ: 500.000đ

2)    Phòng Hồi sức: 890.000đ

3)    Phòng Kế hoạch tổng hợp: 1.000.000đ

4)    Phòng Tài chính kế toán: 1.500.000đ

5)    Khoa Giải phẫu bệnh: 300.000đ

6)    Khoa Sơ sinh: 2.000.000đ

7)    Khoa Phục hồi chức năng: 500.000đ

8)    Phòng Hành chính quản trị: 500.000đ

9)    Khoa Hiếm muộn: 500.000đ

1)    Khoa Cấp Cứu: 1.000.000đ

2)    Khoa Điều trị theo yêu cầu: 1.000000đ

3)    Phòng Điều dưỡng: 200.000đ

4)    Phòng TCCB: 200.000đ

5)   Phòng Kế hoạch gia đình: 1.000.000đ

6)   Phòng Chỉ đạo tuyến: 300.000đ

7)   Tour Phan Hồng (P.HS): 200.000đ

Tổng cộng: 24.150.000đ+50$ canađa ≈ 23.650.000đ

 

Thay mặt Ban chấp hành Công đoàn chân thành cám ơn sự đóng góp của các cá nhân và tập thể đã tham gia đợt quyên góp giúp đỡ, tạo điều kiện cho mẹ của chị Lương Thị Những - Khoa PTGMHS bị bệnh nặng phải đặt Sten/tim có đủ kinh phí để điều trị bệnh. Chân thành cám ơn!

TM. BCH Công Đoàn