banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin Bác sĩ tư vấn giúp vợ chồng em về kết quả xét nghiệm

Hỏi - 10/11/2011
Hiện tại e đang mang thai 12 tuần , và kết quả xét nghiệm của em là :
WBC :      9.85 K/ uL
NEU :       6.80    69.0  %N
LYM :        2.38    24.2  %L
MONO :   .544     5.52  %M
EOS :       .093    .942   %E
BASO:      .036    .367   %B

RBC   :    5.08   M/uL
HGB   :    13.6   g/dL
HCT   :     43.1  %
MCV  :      85.0   fL
MCH  :     26.7   pg
MCHC:    31.5 g/dL
RDW  :    13.9   %
PLT    :     294   K/uL
MPV   :     8.39   fL
 

Và bác sĩ đã cho chồng em xét nghiệm thêm và kết quả là :

WBC :      7.08
NEU :       54.2
LYM :        33.8
MONO :    9.63
EOS :       1.00
BASO:      1.32

RBC   :    5.38
Hb     :     16.7   
HCT   :     44.2
MCV  :      82.3
MCH  :     31.0
MCHC:    37.7
RDW  :    9.10
PLT    :     233
MPV   :     7.71
Kiểm tra lam : Phù hợp
Xin bác sỉ tu vấn giúp vợ chồng e , hiện e đang lo lắng với kết quả này . Và bác sĩ có cho vơ chông em xét nghiệm thêm về Điện di có tính thành phần huyết sắc tố và FERRITIN nhưng e đang chờ kết quả đó ,mong bác sĩ tu vấn giúp em . Em cảm ơn rất nhiều

Trả lời

Chào em,

Các xét nghiệm của em và chồng em trong giới hạn bình thường. Các xét nghiệm thêm như ferritin... chỉ là để sàng lọc trước sinh thôi, em hãy yên tâm nhé.

TS. BS. Huỳnh Thị Thu Thủy
Phó Giám đốc - Bệnh viện Từ Dũ