banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Việc tính BHYT

Hỏi - 28/12/2008

Thưa bác sĩ!

Nếu công chức đăng ký khám chữa bệnh tại Tỉnh nhưng muốn sanh con tại Từ Dũ có được tính BHYT không? Lần 1 sanh mổ do bị vỡ ối sớm thì lần 2 có thể sanh thường được không?

Trả lời

Nếu như bạn đăng ký khám chữa bệnh tại tỉnh khác và muốn sanh con tại Bệnh viện Từ Dũ sẽ được tính BHYT nếu như bạn nhập viện tại Bệnh viện Từ Dũ sanh trong tình trạng cấp cứu hoặc phải có giấy chuyển viện của nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu.

Kỹ sư Đặng Thị Êm - Phòng TCKT

Bạn được mổ lấy thai 1 lần vì ối vỡ sớm, lần mang thai sau bạn vẫn có thể sanh  thường được. Điều kiện để sanh thường gồm: ngôi chẩm, con không quá to (ước tính  < 3600g), khung chậu bình thường, không vỡ ối sớm, diễn tiến chuyển dạ thuận lợi và thai không bị suy. Nếu không đạt những điều kiện trên thì khả năng mổ lấy thai lại rất cao.

Ts. Bs. Lê Thị Thu Hà - Phòng Khám Bệnh

Các câu hỏi khác