banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tiêm ngừa uốn ván thai kỳ

Hỏi - 05/01/2023

Vợ tôi đã tiêm ngừa uốn ván 2 mũi lúc 15 tuổi và đã sinh lần 1 cách đây 6 năm, lúc đó có tiêm đủ 2 mũi VAT. Hiện tại đang mang thai lần 2, vậy cho tôi hỏi vợ tôi cần chích nhắc bao nhiêu mũi VAT? Xin cảm ơn

Trả lời

Chào bạn

Bạn có thể tham khảo Lịch tiêm ngừa uốn ván nha

 

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu

P. Công tác xã hội