banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Em có BHYT ở quê được hộ cận nghèo cấp.

Hỏi - 19/09/2022

Em có BHYT hộ cận nghèo ở tỉnh Ninh Thuận. Do em lớn tuổi 35 tuổi. Nên em muốn được khám và sanh ở bệnh viện Từ Dũ . Vậy em có thể được dùng BHYT không ạ. Em cảm ơn

Trả lời

Chào chị,

BHYT hộ cận nghèo tại bệnh viện Từ Dũ vẫn được hưởng theo quy định của pháp luật: - Khám ngoại trú: phải có Giấy chuyển tuyến hợp lệ mới được thanh toán BHYT. - Điều trị nội trú (có nhập viện): trường hợp CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN hợp lệ và KHÔNG CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN, người bệnh đều được thanh toán 100% trên mức hưởng của thẻ Bảo hiểm y tế của người bệnh. Tuy nhiên, trường hợp CÓ GIẤY CHUYỂN TUYẾN hợp lệ: người bệnh được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia Bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (Điểm c, Khoản 1, Điều 22 của Luật BHYT)

Thân mến

CN. Đinh Thị Huyền Trang
P. Công tác xã hội