banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Khi đi sinh mặc đồ bệnh viện hay đồ cá nhân

Hỏi - 27/12/2012
E có thắc mắc là sau khi sinh ở Từ dũ quần áo sản phụ mặc hàng ngày khi ở bệnh viện là do bệnh viện cung cấp hay đồ cá nhân tự mang theo?
Trả lời
Chào bạn

Rất vui khi bạn đã đặt niềm tin vào bệnh viện chúng tôi. Khi đến sanh tại bệnh viện thì tất cả sản phụ và bệnh nhân khác đều phải mặc đồng phục dành cho bệnh nhân của bệnh viện. Vì vậy, khi sanh bạn chỉ cần mang theo 1 bộ đồ mặc để khi xuất viện.

Chúc bạn mẹ tròn con vuông

KTV. Lê Đào Minh Châu
Bộ phận website - BV Từ Dũ