banner-tu-du_Sonno_1440x164---T7.2019.jpg
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

Amsco-Century.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Van điện từ S9 

TEC-5531K.jpeg
Thư mời chào giá

Bộ Pad đánh sốc ngoài 

vat-tu-tieu-hao-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho thiết bị dùng trong chuyên môn

Thư mời chào giá
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

martin_ml_701.jpg
Thư mời chào giá

Bóng đèn 150W/24 V 

Máy-X-quang.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì Máy X quang

thiet-bi-y-te.png
Thư mời chào giá

Mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ 

đèn-mổ-Steris.jpg
Thư mời chào giá

Đèn mổ Steris 

1234567
...