trang-trong.jpg
bao-tri-thiet-bi-y-te.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì Máy hấp ướt

Kính-hiển-vi-đảo-ngược.jpg
Thư mời chào giá

Bảo trì Kính hiển vi đảo ngược và bộ vi thao tác, Hệ thống chụp hình tự động và phân tích NST

ge-aestiva-5-compact.jpg
Thư mời chào giá

Thay Acquy 6V – 4.5Ah 

X-quang-cao-tần-CM-40.jpg
Thư mời chào giá

Thay Đầu đèn bức xạ tia x 

Thư mời chào giá

Sửa chữa bo mạch chính 

Tuttnauer.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế vật tư cho máy hấp ướt 

IntelliVue-MX430.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho máy monitor 

Karl-Storz.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa bo mạch nguồn sáng và bo mạch cao áp 

Pipette.jpg
Thư mời chào giá

Hiệu chuẩn Pipette 1 kênh

Purifier-Logic.jpg
Thư mời chào giá

Thử nghiệm tủ an toàn sinh học cấp 2

 

1234567
...