trang-trong.jpg
Perfusor-Compact-S.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện cho máy bơm tiêm điện Perfusor compact S

Esprit-Ventilator.jpg
Thư mời chào giá

Sửa chữa máy giúp thở Esprit Ventilator

Model-Galaxy-170R.jpg
Thư mời chào giá

Thay Board mạch và màn hình hiển thị LCD 

thanh-ly.jpg
THƯ NGỎ (Về việc bán thanh lý Dụng cụ - Vật tư tiêu hao năm 2019 )

Bán thanh lý Dụng cụ - Vật tư tiêu hao năm 2019

 

Đánh-giá-chất-lượng-nước-RO.jpg
Thư mời chào giá

Đánh giá chất lượng nước RO

Perfusor-Compact-S.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế phụ kiện 

tủ-an-toàn-sinh-học.jpg
Thư mời chào giá

Nhu cầu thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị

Cáng-cứu-thương-đa-năng.jpg
Thư mời chào giá

Xe băng ca (Cáng cứu thương đa năng)

PCA-Perfusor-Space.jpg
Thư mời chào giá

Thay thế Bộ nguồn 

Model-TE-331.jpg
Thư mời chào giá

Thay kẹp giữ sensor ống tiêm 

1234567
...