trang-trong.jpg

18/11/2017

Hoạt động thực hiện 5S môi trường Bệnh viện

Đoàn viên Bệnh viện Từ Dũ tham gia Hoạt động thực hiện 5S môi trường Bệnh viện, góp phần giúp khuôn viên Bệnh viện trở nên xanh, sạch, đẹp.


Thời gian: 8g00 ngày 18/11

Địa điểm: Sân BV Từ Dũ

Nguồn: f/doan.bvtudu