trang-trong.jpg

29/10/2008

Xử trí chảy máu sản khoa

BS Jeffrey Stern

- Xoa bóp đáy tử cung
- VS mỗi 15 phút, thở oxy qua mask  10l/phút, để giữ  bão hòa O2 động mạch  > 94%
- Đường truyền TM thứ nhất, dd Lactate  Ringer /Oxytocin  20-40 đơn vị tốc độ  1000 ml/ 30 phút
- Bắt đầu đường truyền thứ hai với kim  số 18 G truyền tĩnh mạch LR ấm và gọi hỗ trợ
- Kiểm tra huyết đồ, fibrinogen,  PT/PTT, TC, truyền 4 đơn vị HC lắng
- Kiểm soát lượng dịch xuất - nhập, đặt  sonde Foley
- Kêu gọi hỗ trợ của các chuyên khoa  khác
-GMHS, Xquang can thiệp, ung thư phụ  khoa, săn sóc đặc biệt...
- Lactate Ringer hay Normal Saline thay  thế máu mất với tỷ lệ 3:1
- Sử dụng các dung dịch tăng thể tích với  tỷ lệ 1:1 (albumin, hetastarch, dextran)
- Sử dụng các thuốc co hồi tử cung
- Chống   DIC
- Chắc chắn đã lấy hết nhau, có khi cần  siêu âm xác định
- Quan sát những chỗ chảy máu: vết cắt  TSM, những chỗ rách, tụ máu, lộn tử cung, vỡ tử cung
- Truyền máu theo kinh nghiệm: 2 đơn vị  PRBC; FFP 1-2 đơn vị/4-5 đơn vị PRBC; huyết tương đông lạnh 10 đơn vị, hay hồng  cầu lắng nhóm O  (O neg.)
- Truyền các dung dịch và máu ấm nhằm  tránh giảm thân nhiệt, rối lọan nhịp tim và rối lọan đông máu.

* Nội dung chi tiết bài viết vui lòng bạn tải file .pdf
Files đính kèm