banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

08/08/2022

Các tư thế cho bé bú đúng

Bốn điểm then chốt để bế trẻ khi cho trẻ bú (đặt trẻ vào vú mẹ):

1.    Đầu và thân trẻ nằm trên 1 đường thẳng;
2.    Toàn thân trẻ sát vào người mẹ, bụng trẻ áp sát vào bụng mẹ;
3.    Mặt trẻ quay vào vú mẹ, mũi trẻ đối diện với núm vú;
4.    Đối với trẻ sơ sinh, bà mẹ không những đỡ đầu, vai mà còn phải đỡ phần mông trẻ