banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

07/12/2016

Thông báo tuyển dụng viên chức 2016 tại BV Từ Dũ

Nhằm tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Từ Dũ. Nay Bệnh viện Từ Dũ thông báo tuyển dụng viên chức 2016 như sau: 

I. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Là công dân Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

- Có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có các văn bằng, chứng chỉ đào tạo theo tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp được tuyển dụng;

- Có đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển;

- Đáp ứng các điều kiện theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không trái với quy định của pháp luật;

- Ưu tiên xét tuyển đối tượng có các tiêu chuẩn được quy định tại Khoản 2, Điều 10 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ.

- Trình độ đại học :

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016.

- Trình độ trung cấp, cao đẳng:

+ Trình độ ngoại ngữ: Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

+ Trình độ tin học: Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin; hoặc tin học chứng chỉ A trở lên theo quy định tại Điều 23, Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21 tháng 6 năm 2016. 

II. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN NĂM 2016

TT

Vị trí viên chức cần tuyển dụng

Số lượng cần tuyển

1

Chuyên viên

05

2

Kế toán viên 

06

3

Kỹ sư hạng III

13

4

Bác sĩ hạng III

46

5

Y tế công cộng hạng III

01

6

Kỹ thuật y hạng III   

02

7

Hộ sinh hạng III

55

8

Kế toán viên cao đẳng

02

9

Cán sự

02

10

Kế toán viên trung cấp

02

11

Kỹ thuật viên hạng IV

13

12

Kỹ thuật y hạng IV

14

13

Hộ sinh hạng IV

169

14

Điều dưỡng hạng IV

17

15

Dược sĩ hạng IV

09

Tổng cộng

356

III. HỒ SƠ DỰ TUYỂN

Hồ sơ dự xét tuyển viên chức gồm:

a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã - phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực hoặc nộp bản sao từ sổ gốc xuất trình kèm bản chính để đối chiếu; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.

Đối với người có giấy khám sức khỏe do cơ sở y tế có thẩm quyền của nước ngoài cấp thì giấy khám sức khỏe được sử dụng trong trường hợp Việt Nam và quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cấp giấy khám sức khỏe có điều ước hoặc thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau và thời hạn sử dụng của giấy khám sức khỏe đó không quá 6 tháng kể từ ngày được cấp. Giấy khám sức khỏe phải được dịch sang tiếng Việt có chứng thực bản dịch.

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại đơn vị sự nghiệp công lập có nhu cầu tuyển dụng, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại. 

 IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

1. Thời gian:

Từ ngày 06 tháng 12 năm 2016 đến hết ngày 03 tháng 01 năm 2017.

(Sáng từ 7g30 đến 11g, Chiều từ 13g đến 16g30).

2. Địa điểm:

- Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Từ Dũ, 284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.

- Liên hệ: Ông Nguyễn Vĩnh Bình - Chuyên viên Phòng Tổ chức Cán bộ.

(+84) 8 5404 2829 - (259).

3. Lệ phí tham gia dự tuyển

 Thực hiện theo quy định tại Thông tư liên tịch số 163/2010/TTLT-BTC-BNV ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ về Hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dự thi tuyển và phí dự thi nâng ngạch công chức, viên chức.

V. HÌNH THỨC, NỘI DUNG THI TUYỂN, CÁCH TÍNH ĐIỂM THI TUYỂN

1. Xét hồ sơ dự tuyển:

Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thoả các điều kiện sau:

- Có đầy đủ các thành phần quy định tại mục IV kế hoạch này;

- Có điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

2. Nội dung xét tuyển

- Kết quả học tập bao gồm: Điểm học tập trung bình toàn khoá và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển;

- Phỏng vấn (do Ban Kiểm tra sát hạch thực hiện) cụ thể như sau:

+ Quyền và nghĩa vụ của viên chức (quy định tại chương II Luật Viên chức);

+ Quy tắc ứng xử; Quyền và nghĩa vụ của viên chức đối với công việc thực hiện;

+ Trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

3. Cách tính điểm

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của trung bình toàn khoá học, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn được tính như sau:

- Điểm trung bình toàn khoá được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Điểm tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1;

- Trường hợp người xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm trung bình toàn khoá học đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2;

- Điểm phỏng vấn tính thang điểm 100, tính hệ số 2.

4. Cách xác định người trúng tuyển

Điểm trung bình toàn khoá học, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

Kết quả lấy từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm;

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả thi tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành cao hơn là người trúng tuyển;

Nếu tổng số điểm các bài thi chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành bằng nhau trong trường hợp thi tuyển hoặc người có điểm sát hạch bằng nhau trong trường hợp xét tuyển thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyển tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau: Anh hùng lực lượng vũ trang; Anh hùng lao động; Thương binh; Người hưởng chính sách như thương binh; Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh; Người dân tộc ít người; Đội viên thanh niên xung phong; Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự; Người dự tuyển là nữ;

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên thì Thủ trưởng cơ quan, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng viên chức phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển;

Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho kỳ thi tuyển, xét tuyển lần sau.

VI. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI TUYỂN

1. Thời gian xét tuyển dự kiến:

Từ ngày 18/01/2017 đến hết ngày 20/01/2017

2. Địa điểm xét tuyển dự kiến:

Bệnh viện Từ Dũ

284 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TPHCM.