banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Xin lại kết quả sinh thiết

Hỏi - 30/05/2023

Kính gửi Anh/chị Năm 2017 e có làm sinh thiết nhũ tại bệnh viện. Do trong quá trình lưu trữ e làm mất kết quả. Hiện tại mỗi lần đi khám bác sĩ yêu cầu đưa kết quả. Tuy nhiên e không có để kiểm tra quá trình sức khỏe của mình đưa cho bác sĩ. Rất mong anh/chị hỗ trợ cho e xin lại kết quả sinh thiết e xin cảm ơn

Trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng tham khảo thông tin theo link sau để được hỗ trợ nha

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/thu-tuc-hanh-chinh/thong-bao-trien-khai-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen/

Thân mến