banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Tra cứu kết quả xét nghiệm máu

Hỏi - 31/05/2023

Xin chào, mình co tiền sử thai lưu và đã xét nghiệm máu ở bệnh viện. Bây giờ làm sao để minh xin lại kêt quả xét nghiệm được không ạ

Trả lời

Chào bạn

Bạn vui lòng tham khảo thông tin theo link sau để được hỗ trợ nha

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/thu-tuc-hanh-chinh/thong-bao-trien-khai-tiep-nhan-va-giai-quyet-cac-thu-tuc-hanh-chinh-truc-tuyen/

Thân mến