banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Nguy cơ xuất huyết

Hỏi - 12/10/2014
Chào bác sĩ! Lúc tôi siêu âm ở tuần 21 phát hiện thành sau có nhân sơ dưới thành mạc đường kính 73x59, thai tôi hiện nay đã 38,3 tuần nặng gần 3.4kg, khám thai bác sĩ bảo khả năng sinh thường thấp, sắp tới ngày sanh tôi lo khối nhân sơ bị vỡ gây nguy hiểm, xin ý kiến từ bác sĩ?
Trả lời
Chào Trường,

Khối nhân xơ không vỡ được đâu. Bác sĩ của bạn nói khả năng sinh thường thấp gần như đồng nghĩa với việc nên mổ lấy thai. Nếu bạn không đồng ý mổ thì có thể thử thách sinh thường cũng được. Tuy nhiên như vậy có nghĩa là bạn đang đưa mình và con mình vào 1 thử thách khó khăn

Thân mến,

Ths. BS Phan Thanh Bình 
Khoa Chăm sóc trước sinh - BV Từ Dũ