banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Giấy chứng sinh

Hỏi - 07/10/2014
Em có KT3 tại quận 12, hộ khẩu thì ngoài Ninh Bình, vậy khi sinh tại Từ Dũ muốn làm giấy chứng sinh cho con em cung cấp CMND và sổ KT3 có được không thưa bác sĩ, em cần cung cấp mấy bản, phôto công chứng hay giấy gốc? Chỉ cần cung cấp giấy tờ của em hay cả của chồng em, vì chồng em hộ khẩu ở Miền Trung, không có KT3 trong Sài Gòn.
Trả lời
Chào Hà,

Khi đi sinh em nên khai theo hộ khẩu thường trú ở Ninh Bình và photo 02 bản hộ khẩu và CMND của em. Trường hợp em nêu có KT3 tại Q.12 và muốn làm khai sinh tại đây, em nên trình bày với địa phương nơi em tạm trú, nếu ở quận 12 đồng ý làm giấy khai sinh thì em photo KT3 đó.

Thân mến

CV. Nguyễn Thị Phương Anh
Phòng Kế hoạch tổng hợp - BV Từ Dũ