banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Kết quả xét nghiệm

Hỏi - 03/10/2013
Vợ em vừa đi xét nghiệm về kết quả như sau:

- Maternal serum Biochemistry Free beta-hCG equivalent to 0.850 MoM PAPP-A equivalent to 0.590 MoM - Risks/Counselling: Condition: Trisomy 21; Trisomy 18; Trisomy 13 Background risk: 1:791; 1:1849; 1:5822 Adjusted risk: 1:8160; <1:20000; 1:733

- Comments nguy cơ kết hợp sau sàng lọc: + nguy cơ trisomy 13=1/733: thấp (theo ngưỡng cut of 1/300 của fmf) + nguy cơ trisomy 18=1/20000: thấp (theo ngưỡng cut of 1/300 của fmf) + nguy cơ Trisomy 21=1/8160: thấp (theo ngưỡng cut of 1/300 của fmf). có nghĩa là trong 8160 thai phụ có 1 thai phu sanh con bị trisomy 21 (hội chứng Down) Xin hỏi bác sĩ kết quả trên là thế nào? Có ổn không bác sĩ! Mong bác sĩ hồi âm sớm! Em xin cảm ơn bác sĩ nhiều!

Trả lời

Chào em

Kết quả đã ghi rõ ràng cho em rồi. Nguy cơ cho thai nhi đối với các bất thường nhiễm sắc thể được tầm soát (Trisomy 13, 18,21) là thấp. Em có thể tiếp tục dưỡng thai và khám thai định kỳ.

ThS. BS. Ngô Thị Yên
Khoa Kế hoạch gia đình - BV Từ Dũ