banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

12/04/2014

Những ý tưởng nghiên cứu

  1. Vai trò của siêu âm đo chiều dài kênh cổ tử cung và xét nghiệm fibronectin trong đánh giá chuyển dạ sanh non
  2. Xét nghiệm fibronectin để tầm soát chuyển dạ sanh non trong những trường hợp nguy cơ cao không triệu chứng
  3. Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến chuyển viện không an toàn tại bệnh viện Từ Dũ

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3548444/pdf/nihms409687.pdf

http://www.medscape.org/viewarticle/821419