trang-trong.jpg

22/09/2016

Sinh hoạt chuyên đề "An toàn người bệnh"

Thời gian: 13.30 đến 16.30, ngày 08 và 14/06/2016

Địa điểm: Hội trường giao ban, khu D, bệnh viện Từ Dũ

Đối tượng: ĐD, NHS, KTV trưởng phó khoa

Nội dung :

Quản lý chất lượng bệnh viện, khoảng cách nhà sản xuất và chất lượng dịch vụ y tế:

Bài báo cáo của BS Lê Quang Thanh đã nêu được những khó khăn của các cơ sở y tế nơi chất lượng và an toàn bệnh nhân được đặt lên hàng đầu. Những lỗi mắc phải gây ra tai biến cho khách hàng tại các cơ sở y tế thường cao hơn so với những ngành sản xuất và ngành dịch vụ khác. Để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và an toàn người bệnh, bên cạnh việc ứng dụng một hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, cần áp dụng các báo cáo, đánh giá và đo lường cụ thể như các ngành sản xuất xe hơi hay dich vụ khách sạn, ngân hàng. Bên cạnh đó, quản lý chất lượng bệnh viện không chỉ dựa trên tài năng đức độ của một vài cá nhân mà là kết quả của cả một hệ thống. Cụ thể đó là sự chủ động trong kiểm soát hồ sơ bệnh án, đảm bảo chất lượng, quản lý chất lượng toàn diện, cải tiến quy trình và cuối cùng là đảm bảo hệ thống tin cậy và an toàn.

Quản Lý Sự Cố:

Bài báo cáo của BS. Trần Nguyễn Như Anh đã chia sẻ một nội dung rất quan trọng trong hệ thống quản lý chất lượng đó là quản lý sự cố. Quản lý sự cố là học từ chính những sai sót của tổ chức, các Khoa Phòng để có thể điều chỉnh và lập kế hoạch, thực hiện, giám sát thực hiện và đánh giá. Một quy trình khép kín và liên tục được lặp lại và dần thay đổi để ngày một phù hợp với yêu cầu công việc, an toàn người bệnh và sự hài lòng của khách hàng.

Phòng ngừa sai sót y khoa tại phòng mổ

BS Hồng Công Danh- Trưởng khoa Gây Mê-Hồi Sức chia sẻ những nguyên tắc nhằm phòng ngừa sai sót y khoa tại phòng mổ bao gồm: giảm căng thẳng cho nhân viên, giáo dục liên tục cho nhân viên về sai sót thường gặp và sử dụng các bảng kiểm trong quá trình thực hiện chuyên môn tại Phòng Mổ.

Phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc

Dược Sĩ Huỳnh Thị Hồng Gấm báo cáo chuyên đề an toàn trong sử dụng thuốc, bao gồm: Cung cấp đầy đủ thông tin cho bệnh nhân, đảm bảo trao đổi thông tin chính xác giữa BS-ĐD, đánh giá năng lực nhân viên, đảm bảo môi trường làm việc không ảnh hường đến nhân viên trong quá trình thực hiện an toàn trong sử dụng thuốc, giám sát chặt chẽ các yếu tố có khả năng sai sót và quản lý sai sót.

Phòng ngừa sự cố y khoa trong môi trường chăm sóc và trong sử dụng trang thiết bị, vật tư y tế

Thạc sĩ Nguyễn Thị Tuyết Hằng trình bày một số sự cố thường xảy ra liên quan đến môi trường và trang thiết bị y tế cùng các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu các sự cố liên quan.