22/02/2022

Bảng giá khám Khu M - 227 Cống Quỳnh

Khu M – 227 Cống Quỳnh – P. Nguyễn Cư Trinh – Q.1

- Khám thường/ Khám BHYT (đối với trường hợp có giây chuyển tuyến hợp lệ)

- Vào cổng số 2

Bảng giá chi tiết như sau: