13/12/2023

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo Thông tư 22/2013/TT-BYT áp dụng tại BV Từ Dũ