banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Chi phí khám hiếm muộn vip

Hỏi - 14/03/2023

Bác sĩ cho hỏi chi phí hiện tại khám hiếm muộn VIP cả vợ chồng khoảng bao nhiu ạ và ưu điểm của loại hình VIP này là gì vậy bác sĩ

Trả lời

Chào bạn

Bạn có thể tham khảo các thông tin liên quan đến khám VIP Hiếm muộn theo link sau:

https://tudu.com.vn/vn/huong-dan-dich-vu/kham-hiem-muon/kham-hen-gio-hiem-muon-vip/

Thân mến

CN. Lê Đào Minh Châu
P. Công tác xã hội