banner-dh-vuot-can-cung-me-02.jpg

Vấn đề đổi mới trứng thụ tinh đông lạnh

Hỏi - 30/11/2021

Vấn đề đổi mới trứng thụ tinh đông lạnh,tên: ho kim hau, zhao ming, Chuyển khoản ATM có được gia hạn không? Nếu được bạn vui lòng cung cấp tài khoản nhận, nếu gia hạn thành công bạn vui lòng lấy thẻ tiết kiệm điện tử.

Trả lời

Chào bạn Hậu, 

1/ Vấn đề đổi mới trứng thụ tinh đông lạnh, tôi vẫn chưa rõ nội dung câu hỏi của bạn

2/ Vấn đề gia hạn phôi. bạn liên hệ với số  0707 682 027. Đây là số zalo của khoa sẽ hướng dẫn bạn gia hạn online.

Chào bạn!

CNHS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
Khoa Hiếm muộn